Успешна ресертификация за ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013

Този месец Томбоу успешно се ресертифицира съгласно изискванията на международните системи ISO 9001:2015 и ISO 27001:2013! Благодарение на екипната работа и перфектната подготовка, нашата компания още веднъж доказа, че държи на сигурността и има въведени всички необходими системи, с които да управлява качеството и да защитава информацията за своите клиенти и контрагенти.

Двата сертификата са приложими за Производство, разпространение и изплащане на ваучери за храна, ваучери и ваучери за предпазна храна, както и за разпространение, разплащане и контрол на електронни карти за безкасови плащания.

Системата за управление на качеството ISO 9001:2015 е внедрена в дейността на компанията ни вече 12 години, като ние сме първият български Оператор на ваучери за храна, който получи такъв сертификат. Целта му е да осигури професионализма и добросъвестността при създаване и разпространение на продуктите и услугите ни. С това затвърждаваме практиката да спазваме стриктно всяка една процедура, свързана с качеството при създаване и разпространение на  всяко предложение към клиенти и партньори.

Системата за управление на сигурността на информацията ISO 27001:2013  – Томбоу е единственият български Оператор на ваучери за храна, който притежава такъв сертификат. С него се гарантира спазването на съответните законови и договорни задължения по отношение на информационната сигурност в контекста на нашата дейност. В това число влизат предоставените от клиентите и партньорите ни данни. Внедрявайки тази система в работата си, ние упражняваме контрол върху чувствителна за компанията ни информация, дори в кризисни моменти и извънредни случаи.

С желание и упоритост Томбоу България ще продължава да спазва стандартите за работа, за да поддържа доверието и да отговаря на високите очаквания на своите клиенти, партньори и служители.

 

ISO 9001:2015 ISO 27001:2013